DSCN3313.jpg

О нама

Друштво стручњака еколошких наука Србије формирано је и регистровано 2008. године, са задатком да окупља експерте из разних научних области, који у својим активностима дају приоритет заштити животне средине али и индивидуалној заштити.  

Основни циљ Друштва је да путем семинара, научних и стручних радова, домаћих и међународних пројеката, као и јавно изговорене критичке речи, утиче на промену односа према природи. У својим активностима Друштво се залаже за  унапређење и заштиту животне средине, едукацију грађана, посебно деце и младих.  

Друштво организује активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса, као и односа према отпадним материјалима.  

Друштво стручњака еколошких наука Србије жели да буде активни чинилац и да заједно са већ постојећим орагнизацијама у области екологије пружи допринос у смислу одрживог технолошког развоја Србије и ширењу еколошке културе.    

Заправо, Друштво се прикључује бројним невладиним организацијама, не само у Србији, које се независно од институција власти, боре за бољи и квалитетнији живот сваког човека, али и свих живих бића на планети.  

Друштво стручњака еколошких наука Србије, једном годишње, на Дан планете Земље додељује повељу "Зелена планета", за учињено добро природи, појединцу, друштву или организацији, за вишегодишњи успешан рад. Појединачни или колективни члан Друштва може бити свако ко прихвата циљеве и Статут Друштва.

Powered by WebExpress